GRATIS VERZENDING & RETOURNEREN

Winkelwagen

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Didato by Oger B.V. (hierna te noemen: Didato).
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
3. Tenzij Didato schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
4. Didato behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Didato deze Voorwaarden willen wijzigen.


Een contract afsluiten
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Didato heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Didato niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Didato bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Didato zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
3. De producten op in de Didato zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Didato.


Prijzen en kosten
1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de Didato. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld in de Didato Webstore zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
3. Didato is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.


Uitvoering van orders
1. Didato zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Didato.
3. Didato zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op de Didato staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.


Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij Didato, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Didato heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Didato de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.


Recht om artikelen terug te sturen
1. De klant heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen dertig (30) dagen na aflevering terug te sturen naar Didato. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Didato reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Didato de kosten voor retourzendingen niet (te allen tijden) vergoed.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Didato via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de  te hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
3 .De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in een Didato. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de store worden teruggebracht. 
4. Artikelen die na de genoemde 30-daagse periode worden teruggestuurd naar Didato, worden niet vergoed.
5. Didato heeft het recht de waardevermindering op een geretourneerd artikel wat schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Didato, in rekening te brengen van de klant. 
6. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (parfums en ondergoed) kunnen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet worden teruggezonden. Dit geld voor artikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Foutieve aflevering

Indien Didato een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Didato te laten weten. Didato zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.


Overmacht
1. Didato is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Didato valt.
2. Indien Didato niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Didato de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Didato valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Didato het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.


Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected]
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Didato, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

 

 

Betaling
1. De klant kan met creditcard of via Mister Cash en iDeal betalen. Gift vouchers van Didato of Fashion Cheque kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Didato.


Privacy
1. Door een order te plaatsen, verleent de klant Didato het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Didato, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van Didato vindt u op onze Privacy en cookies pagina.


Afwijkingen
Didato kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.


Bedrijfsinformatie
Didato is telefonisch te bereiken op nummer +31 (0) 299 471151 of per e-mail op [email protected].


Hoofdkantoor:
Kwadijkerkoogweg 23
1442 LA, Purmerend

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 77092236
BTW-number:NL860897540B01